Eggemomila 2008 - Lørdag 4. oktober
Nulløp - resultater

Plass, navn, klubb, differanse
1. Erland Andreassen, Privat, 8 sekunder
2. Karsten Hansen, LF Hønefoss, 10
3. Marta Fines, Norpapp, 11
4. Jens Henrik Korgerud, Ringerike OL, 32
5. Erling Korgerud, Privat, 38
6. Carsten Brocker, Privat, 50
7. Eirik Forseth, Hønefoss SK, 50
8. Vårin Brocker Næss, Privat, 64
9. Njål Brocker Næss, Privat, 65
10. Krivil Brocker Næss, Privat, 70
11. Emily Granberg, Norema BIL, 76
12. Noah Granberg, Norema BIL, 78
13. Heike Wagner, Privat, 79
14. Thomas Lyngen Karlsen, Privat, 84
15. Anne Brenden, Viul Vel, 89
16. Terje Arnesen, Privat, 91